Is uw monumentaal pand toe aan onderhoud? Dan wilt u dat het onderhoud met de juiste zorg en aandacht wordt uitgevoerd door een partij die weet waar uw wensen en behoeften liggen. Onderhoud aan een monumentaal pand is gebonden aan bepaalde wetten en regelgeving. Voorkom gebreken en schade aan uw statige monument en schakel de juiste partij. Monumentale panden zijn niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland te vinden. Kaap Schilderwerken is gevestigd in Utrecht en is daarom in heel Nederland te vinden om monumentaal onderhoud uit te voeren aan uw pand of woning.

Wanneer is er sprake van monumentaal onderhoud?

Uw woonhuis of (bedrijfs)pand is een monument wanneer het gebouw van algemeen belang is vanwege de cultuurhistorische waarde of bijvoorbeeld de wetenschappelijke betekenis. Een monument moet tenminste 50 jaar oud zijn. Wanneer uw huis of (bedrijfs)pand is aangewezen als monument, kunt u niet zomaar onderhoud plegen aan het pand wanneer en hoe het u uitkomt. U bent dan gebonden aan een aantal wettelijke verplichtingen.

Een voorbeeld van het onderhouden van een monumentaal pand is het water- en winddicht houden van uw pand. Wanneer u dit, al dan niet passief doet, kunt u in overtreding zijn. Dit is een maatregel waarmee u uw pand zogenaamd “conserveert”.

Wanneer u een monument bezit in Amsterdam, kan u bijvoorbeeld te maken hebben met een beschermd stadsgezicht: hierbij is er sprake van enkele beeldbepalende en/of historische gebouwen en worden deze monumentale panden vastgelegd in een bestemmingsplan.

Wat mag je doen aan een rijksmonument?

Zoals hierboven aangegeven bent u beperkt wat u aan de uiterlijke kenmerken mag aanpassen, al dan niet in het kader van onderhoud. Het uiterlijk van het pand dient zoveel mogelijk bewaard te worden. Een in uw ogen mogelijke simpele aanpassing kan op grond van de wet een wezenlijke verandering zijn in het karakter van het pand, en daarmee kan het door u gewenste onderhoud of restauratie niet mogelijk zijn.

Het onderhoud moet in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. Alleen binnen deze beperkingen kan onderhoud worden uitgevoerd. Het is dan ook belangrijk dat het onderhoud aan uw monumentaal pand voldoet aan de wettelijke eisen. Als dat niet het geval is, kunt u een boete krijgen en zal het pand alsnog moeten voldoen aan de wettelijke eisen. 

Verbouwing monument

Voor een verbouwing aan het pand heeft u altijd een vergunning nodig. De gemeente zal immers moeten beoordelen of de door u voorgestelde wijziging(en) geen afbreuk doet aan de waarde van het pand. Hierbij geldt als vuistregel dat u niks aan het vooraanzicht mag veranderen. In sommige gevallen is het zelfs niet mogelijk om de indeling of constructie van het pand aan te passen. Daarom is het erg belangrijk om te weten wat er wel en wat er juist niet gedaan mag of kan worden aan uw monumentaal pand.

De juiste monumentenzorg

Met het inschakelen van de juiste partij voor het onderhouden van uw monumentaal pand, weet u zeker dat er rekening gehouden wordt met het esthetische aspect en met duurzaamheid waar mogelijk. Uw pand is een belangrijk deel van het aangezicht. Daarom wilt u bij het onderhouden van uw monumentaal pand dat de look en feel zoveel mogelijk hetzelfde blijft, terwijl er wel wordt voldaan aan de tegenwoordige eisen van constructie, onderhoud en duurzaamheid. Een deskundige partij zoals Kaap Schilderwerken weet precies welke materialen en technieken wel of niet gebruikt kunnen worden om de juiste zorg en onderhoud te bieden aan uw pand om de historische en/of culturele uitstraling te behouden.

Subsidie voor uw monumentaal pand

De kosten voor het uitvoeren van onderhoud aan een monumentaal pand liggen logischerwijs hoger dan een ‘gewoon’ pand. Gelukkig zijn er mogelijkheden om subsidie te krijgen voor het uitvoeren van onderhoud. Welke subsidies dit kunnen zijn, leest u hieronder. Wel dient u zelf de subsidie aan te vragen en afhankelijk van uw situatie zal de hoogte van de subsidie vastgesteld worden.

Het is belangrijk om te weten dat er verschillende subsidieregelingen zijn met verschillende voorwaarden en eisen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de subsidie alleen beschikbaar is voor bepaalde typen monumenten of dat er een maximumbedrag geldt voor de subsidie.

Als eigenaar van een monumentaal pand kun je contact opnemen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of de gemeente waarin het pand zich bevindt om meer informatie te krijgen over de beschikbare subsidieregelingen en of je in aanmerking komt voor een subsidie voor onderhoud of restauratie van je pand.

 

Welke subsidies zijn er voor het onderhouden van een monumentaal pand?

Er zijn verschillende soorten subsidies beschikbaar voor het onderhoud en de restauratie van rijksmonumenten in Nederland. Hieronder staan de belangrijkste subsidieregelingen op een rij:

  1. Instandhoudingssubsidie: Deze subsidie is bedoeld voor de instandhouding van rijksmonumenten en wordt verstrekt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De subsidie kan worden aangevraagd voor onderhoudswerkzaamheden aan het monument en is beschikbaar voor zowel particuliere eigenaren als non-profit organisaties.
  2. Subsidie woonhuis-rijksmonumenten: Deze subsidie is specifiek bedoeld voor particuliere eigenaren van woonhuizen die zijn erkend als rijksmonument. De subsidie kan worden aangevraagd voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan het monument.
  3. Provinciale subsidies: Naast de landelijke subsidieregelingen zijn er ook provinciale subsidieregelingen beschikbaar voor rijksmonumenten. Deze regelingen verschillen per provincie en hebben vaak specifieke voorwaarden en eisen.
  4. Gemeentelijke subsidies: Ook gemeenten kunnen subsidies verstrekken voor het onderhoud en de restauratie van rijksmonumenten. Deze regelingen verschillen per gemeente en hebben vaak specifieke voorwaarden en eisen.

Het is belangrijk om te weten dat de voorwaarden en eisen van de subsidieregelingen regelmatig veranderen en dat het aanvragen van een subsidie vaak een complex proces is. Het is daarom verstandig om tijdig te beginnen met het aanvragen van een subsidie en hierbij hulp te vragen van een specialist op het gebied van monumentenzorg.

Vraag nu een offerte aan

Heeft u een monumentaal pand, of zijn de monumentale kleuren van uw pand toe aan een opfrisbeurt? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Wij zullen u een eerlijke prijs doen toekomen. Wanneer wij uw pand hebben onderzocht, kunnen wij u een op maat gemaakte offerte toesturen. Een en ander kan mogelijk afhankelijk zijn van onvoorziene gebreken. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op en wij berichten u zo snel mogelijk.