Is uw monumentale pand in Amsterdam toe aan onderhoud? Dan wilt u dat het monumentaal onderhoud op de juiste manier wordt uitgevoerd door een deskundige partij. Onderhoud aan een monumentaal pand is verplicht, en is vastgelegd in wet- en regelgeving. Kaap Schilderwerken heeft ervaring met het uitvoeren van kwalitatief monumentaal onderhoud. Lees hieronder meer over onze aanpak en wat wij voor u kunnen betekenen.  

Wat is monumentaal onderhoud

Wanneer uw woonhuis of (bedrijfs)pand 50 jaar of ouder is, en een wetenschappelijke betekenis heeft of grote cultuurhistorische waarde heeft is uw pand van algemeen belang. In dat geval kan uw pand aangemerkt worden als een (rijks)monument. Omdat uw pand dermate belangrijk is, zijn er een aantal beperkingen waar u mee te maken heeft.   Wanneer uw pand een monument is, heeft u te maken met een beschermd stadsgezicht waarvan uw pand deel uitmaakt: uw pand maakt onderdeel uit van een of meerdere beeldbepalende en/of historische gebouwen. Dat maakt dat uw pand belangrijk is om te behouden. Vanwege het grote algemene belang dient uw monumentaal pand (steeds) goed onderhouden te zijn. Enerzijds zijn er daarom wettelijke verplichtingen voor u, anderzijds zijn er ook subsidies waarvan u gebruik kunt maken om het onderhoud uit te voeren.   Goed beheer en onderhoud is cruciaal voor een ouder pand. Om deze reden is het verboden om zonder toestemming van de gemeente veranderingen uit te brengen aan het pand: hiermee kunnen de karakteristieke uiterlijke kenmerken verdwijnen en/of teniet gedaan worden. Vanwege de grote waarde van het monument kan dit niet gebeuren.  

Monumentaal onderhoud in Amsterdam laten uitvoeren

Het uitvoeren van monumentaal onderhoud in Amsterdam is belangrijk omdat het pand voor u van waarde is. Wij bieden de speciale aandacht waar het schilderwerk van monumentale panden om vraagt. Met name voor monumentale panden is het belangrijk om een overzicht te hebben van de onderhoudsgevoelige onderdelen welke met enige regelmaat onderhouden dienen te worden. Hierbij valt te denken aan gevels, (dak)goten, rieten daken, houten balken of andere slijtage gevoelige onderdelen. Tijdig en goed uitgevoerd onderhoud voorkomt dat het pand of een deel ervan niet meer bruikbaar is of niet meer goed kan functioneren waarvoor het bedoeld is.   Het beste is dan ook om uw monumentale pand in Amsterdam te monitoren en regelmatig (preventief) onderhoud uit te voeren. Hiermee voorkomt u schade en zal dit veelal een betere aanpak zijn.   De weersomstandigheden (felle zon, regen, kou en wind) dragen bij aan het slijten c.q. vervallen van uw monumentaal pand in Amsterdam. Het goed laten doorlopen van de goten, recht leggen van de dakpannen en dichten van eventuele (tocht)gaten zijn kleine voorbeelden van regelmatig (klein) onderhoud dat kan bijdragen aan het voorkomen van grotere problemen zoals bijvoorbeeld schimmels en houtrot. Voorkomen is beter dan genezen! Dat geldt bovenal voor monumentale panden. Onderhoud dient namelijk altijd uitgevoerd te worden met de juiste, authentieke materialen om het aangezicht van uw pand te behouden.  

Waarom kiezen voor Kaap Schilderwerken

U kunt uw monumentaal pand zelf monitoren op eventuele kleine gebreken en schades. Het is belangrijk om bij te houden welke veranderingen er (steeds) optreden om grotere schades op lange termijn te voorkomen. Hierbij gaat het vooral over zaken die u zelf met het blote oog kunt waarnemen.   Andere zaken, zoals intern leidingwerk om even iets te benoemen, of de staat van uw houtwerk is vaak lastiger om als leek te beoordelen. Voor dit soort zaken is vaak een specialist nodig. Een specialist in monumentaal onderhoud, waar Kaap Schilderwerken over beschikt, kan u alles vertellen en u adviseren over belangrijke zaken die u over het hoofd kan zien. Regelmatige inspectie van uw pand is dan ook aan te raden.   Kaap Schilderwerken heel jarenlange ervaring in het inspecteren, adviseren en uitvoeren van monumentaal onderhoud in Amsterdam. Goed onderzoek is het halve werk en maakt het verschil om uw monumentale pand in goede conditie te houden. Met het inschakelen van de experts van Kaap Schilderwerken voor het onderhouden van uw monumentaal pand in Amsterdam, weet u zeker dat er rekening gehouden wordt met zowel het esthetische aspect als duurzaamheid en kwaliteit. Wij behouden de look en feel van uw monumentaal pand terwijl er tevens wordt voldaan aan de tegenwoordige eisen van staat van onderhoud constructie en duurzaamheid. Een deskundige partij zoals Kaap Schilderwerken weet precies welke materialen en technieken gebruikt kunnen worden om de juiste zorg en onderhoud te bieden aan uw pand om de historische en/of culturele uitstraling te behouden.  

Offerte monumentaal onderhoud

Heeft uw monumentaal pand onderhoud nodig? Of wilt u weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de constructie of andere slijtage gevoelige onderdelen van uw monumentaal pand in Amsterdam? Neem dan hier contact met ons op, of vraag een vrijblijvende offerte aan. U kunt bij ons terecht voor zowel kleine onderhoudswerkzaamheden als groot monumentenonderhoud.